Το goldenstore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνολογίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση goldenstore.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα goldenstore.gr, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης ΧΡΗΣΤΙΝΑ Κ. ΚΙΑΔΑΡΗ, με ΑΦΜ: 135425910 που εδρεύει επί της ΟΜΉΡΟΥ 34, στην Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721098303, Fax: 2721098303 και κινητό τηλέφωνο ανάγκης 6972504397.